ทำงาน NON-STOP!“จุรินทร์”ระดมทีมเซลล์แมนประเทศ-ภาคเอกชน ลุยช่วยชาวสวนผลไม้ จัดแผนขนส่งรองรับเรือ-อากาศ-บก ครบ 100% ส่งออกกว่า 530,000 ตัน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมทำแผนปฏิบัติการณ์จริงเรื่องการส่งออกผลไม้สดไปยังตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือจีน ที่ส่งออกถึง 90% ซึ่งปี 2565 มีเป้าหมายส่งออก 530,000 ตัน หัวใจสำคัญคือการจัดระบบการขนส่ง ปกติใช้ 3 ทาง คือ 1.ทางเรือ 2.ทางบก 3. ทางอากาศ โดนปี 2564 ใช้เส้นทางเรือ 52% ทางบก 48% และทางอากาศไม่ถึง 1%
 
สำหรับปี 2565 จะมีการปรับแผนเพราะการขนส่งทางบกไปจีน ผ่าน 4 ด่านหลักคือ โม่ฮาน โหย่วอี้กวาน ตงซิงและผิงเสียง ซึ่งมีประเด็นเรื่องด่านจีนที่บางครั้งเปิด-ปิด เพราะสถานการณ์โควิดและนโยบาย Zero-Covid
ของจีน จึงปรับแผนเป็นส่งทางเรือมากขึ้น ตนได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำแผนส่งผลไม้สดไปจีนครบทั้ง 530,000 ตันครบแล้ว เป็น1.การขนส่งทางเรือ 83% 3.9 แสนตัน ผ่าน 5 สายเรือ คือ Cosco SITC หยางหมิง Maersk และ Wanhai โดยขึ้นที่ท่าเรือ เซอโข่ว 26.5% ท่าเรือหนานซา 20% ฮ่องกง 20% จ้านเจียน 13.5% ซินโจว 13.5 เซี่ยเหมิน 6.5% รวม 3.9 แสนตันทางอากาศได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้ว 36,000 ตัน คิดเป็น 6.5% ของการขนส่งทั้งหมด เตรียมไว้ 3 ท่าอากาศยานของจีน คือ 1.กว่างโจว 80% 2.เซินเจิ้น 13% 3.คุณหมิง 7% โดย 4 สายการบิน คือ 1.การบินไทย 2.ไทยไลออนแอร์ 3.แอร์เอเชียเอ็กซ์ 4.ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ส่วนที่เหลืออีก 10.5% จะมุ่งเน้นในการส่งออกผ่านทางบกไปสู่ 4 ด่านของจีน คือ โม่ฮาน โหย่วอี้กวาน ตงซิงและผิงเสียง ซึ่งถ้าด่านใดประสบปัญหาปิดด่าน ทูตพาณิชย์กับทูตเกษตรและกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่เร่งรัดเจรจากับจีนให้เปิดด่านโดยเร็วที่สุด
 
“และเพื่อให้ทุกอย่างบรรลุเป้าหมายให้ผลไม้สดไทยสามารถส่งออกไปจีนได้โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุดในปีนี้ ตนจัดตั้งวอรูมขึ้นมามอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานและมีตัวแทนภาคเอกชนทั้งผู้ส่งออก ล้ง เกษตรกรและสมาคมโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกันเป็นคณะทำงานติดตามสถานการณ์ทุกวัน ทุกสัปดาห์ร่วมกันแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็วซึ่งการส่งออกผลไม้สดไปจีนปีนี้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ถึง 90% ของไทยมีการวางแผนด้านการขนส่งที่เป็นรูปธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ ทางเรือ 83% ทางอากาศ 6.5% และทางบก 10.5% เป็นปริมาณทั้งหมด 5.3 แสนตัน ถือเป็นการทำตลาดเชิงรุก ที่เป็นรูปธรรมที่สุดยุคหนึ่ง” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 
โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ผลผลิตผลไม้ปี 2565 คาดการณ์ผลผลิตรวม 5.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11% และผลไม้ไทยส่งออกไปยังทั่วโลกตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2565 มีปริมาณ 754,027 ตัน คิดเป็นมูลค่า 33,983.90 ล้านบาท แบ่งเป็นผลไม้สด 225,159 ตัน ผลไม้แปรรูปและกระป๋อง 213,578 ตัน ผลไม้แห้ง 180,254 ตัน ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง 9,620 ตัน
 
 
 
 

ค้นหา

Taik Today
Happy senson

1673360193478

 

1673359735130