ทำงาน NON-STOP!“จุรินทร์”ระดมทีมเซลล์แมนประเทศ-ภาคเอกชน ลุยช่วยชาวสวนผลไม้ จัดแผนขนส่งรองรับเรือ-อากาศ-บก ครบ 100% ส่งออกกว่า 530,000 ตัน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 และการแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ ครั้งที่ 2/2565 ที่ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 กระทรวงพาณิชย์
 
นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการประชุมทำแผนปฏิบัติการณ์จริงเรื่องการส่งออกผลไม้สดไปยังตลาดที่ใหญ่ที่สุดคือจีน ที่ส่งออกถึง 90% ซึ่งปี 2565 มีเป้าหมายส่งออก 530,000 ตัน หัวใจสำคัญคือการจัดระบบการขนส่ง ปกติใช้ 3 ทาง คือ 1.ทางเรือ 2.ทางบก 3. ทางอากาศ โดนปี 2564 ใช้เส้นทางเรือ 52% ทางบก 48% และทางอากาศไม่ถึง 1%
 
สำหรับปี 2565 จะมีการปรับแผนเพราะการขนส่งทางบกไปจีน ผ่าน 4 ด่านหลักคือ โม่ฮาน โหย่วอี้กวาน ตงซิงและผิงเสียง ซึ่งมีประเด็นเรื่องด่านจีนที่บางครั้งเปิด-ปิด เพราะสถานการณ์โควิดและนโยบาย Zero-Covidของจีน จึงปรับแผนเป็นส่งทางเรือมากขึ้นตนได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทำแผนส่งผลไม้สดไปจีนครบทั้ง 530,000 ตันครบแล้ว เป็น1.การขนส่งทางเรือ 83% 3.9 แสนตัน ผ่าน 5 สายเรือ คือ Cosco SITC หยางหมิง Maersk และ Wanhai โดยขึ้นที่ท่าเรือ เซอโข่ว 26.5% ท่าเรือหนานซา 20% ฮ่องกง 20% จ้านเจียน 13.5% ซินโจว 13.5 เซี่ยเหมิน 6.5% รวม 3.9 แสนตันทางอากาศได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับไว้แล้ว 36,000 ตัน คิดเป็น 6.5% ของการขนส่งทั้งหมด
 
 เตรียมไว้ 3 ท่าอากาศยานของจีน คือ 1.กว่างโจว 80% 2.เซินเจิ้น 13% 3.คุณหมิง 7% โดย 4 สายการบิน คือ 1.การบินไทย 2.ไทยไลออนแอร์ 3.แอร์เอเชียเอ็กซ์ 4.ไชน่าเซาเทิร์นแอร์ไลน์ส่วนที่เหลืออีก 10.5% จะมุ่งเน้นในการส่งออกผ่านทางบกไปสู่ 4 ด่านของจีน คือ โม่ฮาน โหย่วอี้กวาน ตงซิงและผิงเสียง ซึ่งถ้าด่านใดประสบปัญหาปิดด่าน ทูตพาณิชย์กับทูตเกษตรและกระทรวงการต่างประเทศมีหน้าที่เร่งรัดเจรจากับจีนให้เปิดด่านโดยเร็วที่สุด
 
 
“และเพื่อให้ทุกอย่างบรรลุเป้าหมายให้ผลไม้สดไทยสามารถส่งออกไปจีนได้โดยมีอุปสรรคน้อยที่สุดในปีนี้ ตนจัดตั้งวอรูมขึ้นมามอบหมายให้อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเป็นประธานและมีตัวแทนภาคเอกชนทั้งผู้ส่งออก ล้ง เกษตรกรและสมาคมโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ร่วมกันเป็นคณะทำงานติดตามสถานการณ์ทุกวัน ทุกสัปดาห์ร่วมกันแก้ปัญหาให้เสร็จโดยเร็วซึ่งการส่งออกผลไม้สดไปจีนปีนี้ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ถึง 90% ของไทยมีการวางแผนด้านการขนส่งที่เป็นรูปธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือ ทางเรือ 83% ทางอากาศ 6.5% และทางบก 10.5% เป็นปริมาณทั้งหมด 5.3 แสนตัน ถือเป็นการทำตลาดเชิงรุก ที่เป็นรูปธรรมที่สุดยุคหนึ่ง” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว
 
โดยมีนายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศสมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ค้าและส่งออกผลไม้ ทูตพาณิชย์ ทูตเกษตร ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วย ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ผลผลิตผลไม้ปี 2565 คาดการณ์ผลผลิตรวม 5.36 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 11% และผลไม้ไทยส่งออกไปยังทั่วโลกตั้งแต่เดือน ม.ค.-มี.ค. 2565 มีปริมาณ 754,027 ตัน คิดเป็นมูลค่า 33,983.90 ล้านบาท แบ่งเป็นผลไม้สด 225,159 ตัน ผลไม้แปรรูปและกระป๋อง 213,578 ตัน ผลไม้แห้ง 180,254 ตัน ผลไม้แช่เย็นแช่แข็ง 9,620 ตัน
 
 
 
 

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
Motor Show ครั้งที่ 44

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n