รพ.หัวเฉียว พร้อมให้บริการสำหรับผู้ประกันตนทั่วประเทศ ในการเข้ารักษา 7 หัตถการโรคหัวใจ และผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง

1699502633428

 โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม พร้อมดูแลผู้ประกันตน ที่มีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด และการผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดรักษาได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการรอคอยการผ่าตัด ไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่ต้องจ่ายเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของประกันสังคม

 

รักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการใน 7 หัตถการ ได้แก่ การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ การขยายหลอดเลือดหัวใจ การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ การใส่เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุ้นหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจและการจี้ไฟฟ้าหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร 

 

การผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดีผ่านกล้อง ผู้ป่วยจะฟื้นตัวเร็ว เจ็บน้อย ดูแลง่าย รวมถึงลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดแบบเปิด 

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 

 

☎ สอบถามเพิ่มเติมที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2223-1351 ต่อ 3126

 

 

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1759029

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
มอเตอร์โชว์ 2024
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n