พม. ส่งมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ช่วยชาวเมียนมา 15 คน เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้ง

1686291715370

วันนี้ (9 มิ.ย. 66) เวลา 08.45 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) สะพานขาว กทม. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือเยียวยา จำนวน 1,505,147 บาท ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ สัญชาติเมียนมา จำนวน 15 ราย ซึ่งอยู่ในการคุ้มครองของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี และสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือเยียวยา ดังกล่าวเป็นเงินค่าสินไหมทดแทน เงินค่าจ้างค่าแรงค้างจ่าย เงินช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพื่อให้ผู้เสียหายทั้งหมดที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาที่เมียนมาในวันที่ 15 มิถุนายน 2566 ได้นำไปใช้จ่ายในการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากพ้นการคุ้มครอง 

1686291713768

นายอนุกูล กล่าวว่า กระทรวง พม. เจ้าหน้าที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกคน ยินดีที่ได้ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทุกท่าน รวมถึงมูลนิธิไอเจเอ็ม (IJM) ที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องล่ามแปลภาษา กฎหมาย และการเดินทางกลับภูมิลำเนา ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่าน เมื่อกลับถึงภูมิลำเนา ขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อให้พี่น้องชาวเมียนมาไม่ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ซ้ำอีก เพราะอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนท่านในวันนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือ และมีโอกาสได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ โดยขอให้ทุกท่านโชคดี เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ ได้ไปหาครอบครัวและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง

1686291724974

ในขณะที่ ตัวแทนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้กล่าวขอบคุณกระทรวง พม. และหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งวันแรกที่เข้ามาอยู่ในสถานคุ้มครองฯ รู้สึกหดหู่ หมดกำลังใจ และขาดแรงใจในการใช้ชีวิต ซึ่งต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองฯ ที่คอยให้กำลังใจตลอด ทำให้กลับมามีพลังกาย พลังใจที่จะลุกขึ้นมาใช้ชีวิตต่อได้อีกครั้ง และขอบคุณที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี รู้สึกซาบซึ้งใจมาก

1686291723466

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

1686291711457

1686291712810

 

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1643716

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
มอเตอร์โชว์ 2024
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n