พม. จับมือภาคีเครือข่าย ช่วยชาวชุมชนโรงปูนเดือดร้อนจากเหตุไฟไหม้

937040นี้ (11 พ.ค. 66) เวลา 15.00 น. นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานมอบความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี ไฟไหม้ชุมชนโรงปูน "ด้วยความห่วงใยจากใจ พม." โดยมี นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายสยาม นนท์คำจันทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายสุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. และ กทม. และภาคีเครือข่าย ร่วมมอบความช่วยเหลือ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนวัยเรียน ชุมชนโรงปูน (ฝั่งเหนือ) เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ

 937033 0

นายอนุกูล กล่าวว่า เมื่อกลางดึกของวันที่ 13 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้ในชุมชนโรงปูนและลุกลามบนพื้นที่กว่า 200 ตารางวา ทำให้บ้านเรือนพังเสียหายทั้งหลัง และบางส่วน ส่งผลให้ชาวชุมชนผู้ประสบภัยได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากถึง 52 ครัวเรือน 148 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ 22 คน เด็กและเยาวชน 30 คน และผู้พิการ 1 คน ทั้งนี้ ชุมชนโรงปูน ตั้งอยู่ในแขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ บนที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,500 คน 750 ครัวเรือน โดยมีกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็กและเยาวชนประมาณ 300 คน ผู้สูงอายุ 400 คน และผู้พิการ 42 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป มีรายได้ไม่แน่นอน และที่อยู่อาศัยปลูกสร้างในลักษณะแออัด ไม่มั่นคง

937034
นายอนุกูล กล่าวต่อไปว่า วันนี้ ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน มาเป็นหุ้นส่วนทางสังคมที่ช่วยกันในยามเดือดร้อน ซึ่งผ่านมาเกือบ 30 วัน ที่พี่น้องชาวชุมชนโรงปูนฝ่าวิกฤตมาได้ เพราะเรามีกำลังใจให้กัน และกระทรวง พม. มีหน่วยงานดูแลพื้นที่ชุมชนที่เกิดวิกฤต ทั้งนี้ ตั้งแต่เกิดเหตุไฟไหม้ มีการลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว โดยวันนี้ มีการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น มอบอาหารปรุงสุกจากครัวกลาง มอบเงินช่วยเหลือสำหรับที่อยู่อาศัย และเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาวชุมชน และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มาร่วมมอบความช่วยเหลือต่างๆ อีกด้วย ซึ่งวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง และขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวชุมชนทุกท่านในการฝ่าวิกฤตนี้ หากท่านมีปัญหา ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ กระทรวง พม. พร้อมประสานให้ความช่วยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวชุมชนให้ดียิ่งขึ้น

 937043

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตห้วยขวาง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เครือข่ายที่อยู่อาศัยภาค กรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก รวมถึงภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ได้บูรณาการความช่วยเหลือ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น งบประมาณสนับสนุนสำหรับการจัดหาที่อยู่ชั่วคราวและการจัดตั้งครัวกลางให้แก่ชาวชุมชนผู้ประสบภัยทั้งหมด อีกทั้งกระทรวง พม. ได้ช่วยเหลือเยียวยาทั้งงบประมาณพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราว กรณีไฟไหม้ไล่รื้อ เงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้พึ่ง และเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ชาวชุมชนโรงปูนได้มีความเข้มแข็งและสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้

#ช่วย24ชั่วโมง #พม24ชม #ข่าวพม

937042

937041

937039

937035 0

937037

937036 0

937035

937032

937030

937029 0

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1643310

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
มอเตอร์โชว์ 2024
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n