แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ กองทัพภาค 4 กอ.รมน. ภาค 4 เดินหน้าตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรี สานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้”

 5 TCR พิธีมอบแว่นสายตาให้ตัวแทนพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

แว่นท็อปเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า 70 ปี ร่วมกับ กองทัพภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จัดงานแถลงข่าวลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สานต่อ “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้” ประจำปีพ.ศ. 2566 – 2570 เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาทางสายตาที่ยากไร้และขาดแคลนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีได้ นอกจากประชาชนจะได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา ได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย โดยตั้งเป้าช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาด้านสายตาให้ได้จำนวนกว่า 10,000 ราย ภายในงานได้รับเกียรติจากนางเอกสาวซูเปอร์สตาร์ เบลล่า ราณี พรีเซนเตอร์แว่นท็อปเจริญ มาร่วมพูดคุย พร้อมเชิญชวนร่วมส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ พร้อมด้วยเซเลบริตี้     จิตอาสา อาทิ เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, โชกุน สันธนะพานิช, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, ชานนท์ ทิพย์กนก, กรกมล   ชิตพงศ์, รินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล, ร.ท.หญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, ชนนิกานต์ รัถยาพิมล, ภัคญดา ชุติดนัยกุล, อิงกมล - ลวิตรา จามิกรณ์ ฯลฯ เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

1 TCR พลโท ศานติ ศกุนตนาค และ คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์

นายนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารห้างแว่นท็อปเจริญ (CEO) กล่าวว่า “โครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในครั้งนี้ เกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกหมู่เหล่าซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน ครูอาจารย์ ทหารและพระสงฆ์ รวมถึงผู้สูงวัย   ซึ่งเป็นผู้ประสบปัญหาทางสายตาที่ยากไร้และขาดแคลน ให้สามารถเข้าถึงบริการตรวจวัดสายตาและประกอบแว่นใหม่ฟรีได้ นอกจากประชาชนจะได้มีสุขภาพดวงตาที่ดีขึ้นมองเห็นชัดเจนแล้ว ยังช่วยสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตา ได้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้น สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงดูแลตนเองและครอบครัวได้ ทั้งยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามมาอีกด้วย”

3 TCR คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ห้างแว่นท็อปเจริญ ขึ้นกล่าวบนเวที

“โดยโครงการฯ จะเดินหน้าสานต่อภารกิจสำคัญ ในการนำทีมนักทัศนมาตรและผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพ พร้อมด้วยอุปกรณ์และเครื่องมืออันครบครัน ลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นใหม่ฟรี ให้แก่พี่น้องชาว 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ครบทุกพื้นที่ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสงขลา อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปีเต็ม นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 - 2570 รวมประชาชนเป้าหมายที่จะได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 10,000 ราย นอกจากนี้แว่นท็อปเจริญยังมุ่งมั่นมอบบริการด้านสายตาที่ดีมีคุณภาพ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาสายตาอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้คนในสังคมไทยมีสุขภาพดวงตาที่ชัดเจนสดใสสืบไป” นายนพศักดิ์ กล่าว

4 TCR พลโท ศานติ ศกุนตนาค ขึ้นกล่าวบนเวที 

พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 (ผอ.รมน.ภาค 4) กล่าวว่า “กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ตระหนักถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ประชาชนต้องประสบปัญหาความรุนแรงและพบกับความสูญเสีย ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน สายตาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ประชาชนจะสามารถดูแลตนเองให้ปลอดภัยและดำรงชีวิตประจำวันอยู่ได้อย่างปกติสุข จึงได้ร่วมมือกับแว่นท็อปเจริญ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้านสายตาและการประกอบแว่นตาใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ไม่มีโอกาสได้รับบริการ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีผลกระทบจากสถานการณ์รุนแรงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส และที่สำคัญ ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบปัญหาทางสายตาให้มีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลลัพธ์ในอนาคตที่ดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

6 TCR พิธีมอบแว่นสายตาให้ตัวแทนพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้

ภายในพิธีเปิดการสานต่อโครงการฯ ยังได้จัดให้มีนิทรรศการภาพถ่ายการลงพื้นที่ตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีในโครงการแว่นตาเพื่อพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ในอดีต นอกจากนี้ยังมีการแสดงศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ พร้อมร่วมสัมภาษณ์พูดคุยกับนางเอกสาว เบลล่า ราณี แคมเปน พรีเซนเตอร์แว่นท็อปเจริญ ร่วมกับ นายแพทย์นพวุฒิ ตรีพรชัยศักดิ์ จักษุแพทย์แห่งแว่นท็อปเจริญ ในหัวข้อการดูแลสายตาในชีวิตประจำวัน พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนเขียนข้อความส่งกำลังใจไปยังพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ผ่านการ์ดรูปแว่นตาที่ถูกออกแบบขึ้นพิเศษ ร่วมกับเหล่าดาราและเซเลบริตี้จิตอาสาอีกคับคั่ง อาทิ เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล, โชกุน สันธนะพานิช, ชัชวาล เพชรวิศิษฐ์, ชานนท์ ทิพย์กนก, กรกมล ชิตพงศ์, รินทร์ณฐา อัจฉริยวัฒนกุล, ร.ท.หญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร, พัณณ์ชิตา เกื้อกูลพิทักษ์, ชนนิกานต์ รัถยาพิมล, ภัคญดา ชุติดนัยกุล, อิงกมล - ลวิตรา จามิกรณ์ ฯลฯ

7 TCR ชมกิจกรรมตรวจวัดสายตา

“เพราะสายตาที่ดี คือส่วนสำคัญของการดำเนินชีวิต” เราจึงปรารถนาให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพตาที่ดีเช่นกัน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial เว็บไซต์ www.topcharoen.co.th และไลน์ @topcharoen

8 TCR ร่วมเขียนการ์ดอวยพรส่งกำลังใจให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้9 TCR คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักดิ์ และ คุณเบลล่า ราณี แคมเปน10 TCR คุณนพศักดิ์ ตรีพรชัยศักด์ และ คุณเบลล่า ราณี ร่วมถ่ายภาพกับเซเลบริตี้ที่มาร่วมงาน15 TCR คุณลูกแก้ว กรกมล คุณเฟร้นช์ฟราย รินทร์ณฐา19 TCR คุณมิกิ อิงกมล จามิกรณ์ เขียนการ์ดอวยพร11 TCR คุณเมย์ ชนนิกานต์ คุณอ๊ก ร.ท.หญิง ดร.ภัทร์ดารัสมิ์ คุณออม พัณณ์ชิตา คุณพันช์ ภัคญดา

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
Motor Show ครั้งที่ 44

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n