รมว.พม. เปิดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 เตรียมของขวัญปีใหม่ให้คนพิการมีอาชีพที่ยั่งยืน

 1671286342010

วันนี้ (17 ธ.ค. 65) เวลา 11.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานThailand Friendly Design Expo 2022 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “Friendly Tourism” การท่องเที่ยวที่เป็นมิตร สู่เป้าหมายเมืองท่องเที่ยวที่เป็นมิตร จัดโดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และภาคีเครือข่ายคนพิการทุกภาคส่วน ร่วมงาน ณ เวทีกลาง ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพฯ

1671286341535

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พม.) มีนโยบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างรอบด้านในทุกมิติ รวมทั้งการส่งเสริมการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การปรับปรุงสถานที่ราชการ แหล่งท่องเที่ยว ศาสนสถาน ระบบขนส่งมวลชน และระบบการให้บริการของรัฐ ภายใต้แนวคิด อารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อให้สามารถรองรับคนพิการทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย รวมทั้งคนทั้งมวล ในการดำเนินชีวิตอย่างอิสระ สะดวก ปลอดภัย ทั่วถึง และเท่าเทียม เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างเท่าเทียม 

1671286370374

นายจุติ กล่าวต่ออีกว่า กระทรวง พม. โดย พก. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำหรับการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2565 เป็นการนำเสนอสินค้า นวัตกรรม เทคโนโลยี การแพทย์ การออกแบบบ้านที่อยู่อาศัย ยานยนต์ ระบบขนส่งมวลชน และบริการต่างๆ สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้พักฟื้นสุขภาพ รวมทั้งครอบครัวและประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพี่อคนทั้งมวล ที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งมวล 

1671286387416

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานวันนี้ ยืนยันถึงความเท่าเทียมความเสมอภาคที่สังคมไทยยอมรับในความแตกต่าง ทั้งเรื่องความคิดและทางกายภาพ ซึ่งสังคมไทยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตนต้องขอขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ยืนหยัดเพื่อคนพิการ ให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมและเสมอภาคกัน เราเลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกที่จะเป็นอะไรก็ได้ กระทรวง พม. พร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนเสมอ และขอให้ทุกคนในสังคมมีความเห็นอกเห็นใจกัน เพราะเข้าใจดีว่าคนที่มีความพิการมีความทุกข์ทรมานใจอย่างไร

1671286387775

สำหรับของขวัญปีใหม่ 2566 กระทรวง พม. จะมุ่งเน้นเรื่องการมอบอาชีพ โดยร่วมมือกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เราต้องให้โอกาสคนพิการมากกว่าที่เป็นอยู่ ตนขอยืนยันว่าทุกคนมีสิทธิความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน แต่อาจมีความสามารถแตกต่างกัน เราจะพยายามทำให้มีอาชีพที่ยั่งยืนให้ได้ เพราะจะทำให้มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองและครอบครัว จึงอยากให้ทุกคนในสังคมให้โอกาสคนพิการในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

1671286370586

เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1306533

ค้นหา

Taik Today
Happy senson
มอเตอร์โชว์ 2024
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

295466102 429534495856847 6257938790570699089 n